Herran työtoveruudessa

Juha Kotisaari

Nähdessään kansanjoukot hänen tuli heitä sääli…silloin hän sanoi opetuslapsillensa: `Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa." Matt 9:36-38.

Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus sanoi apostoleilleen: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille…" Mar.16:15. Helluntaipäivän jälkeen apostoli Pietari saarnasi: "eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman" Apt.4:12.

Suurin tarve
Vain Jeesus voi pelastaa ihmisen. Vain hänen nimensä tuo meille iankaikkisen elämän. Pelastus kuuluu kaikille, ja kaikki tarvitsevat sitä. Siksi jokaisen on saatava kuulla evankeliumi. Evankeliumin julistus synnyttää ihmisissä uskon Jeesukseen. Siksi suurin tarve maailmassa on evankeliumista – sen kuulemisesta ja sen julistamisesta.

Tehtävämme
Apostoli Paavali sanoi: "Niin kuin Jumala on katsonut meidän kelpaavan siihen, että meille uskottiin evankeliumi, niin me puhumme…". 1Tess.2:4. EKM – Evankeliumi kaikkiin maihin -yhdistyksen työ on olla edesauttamassa tämän tehtävän suorittamista. Mahdollistaa evankeliumin julistus siellä missä sitä vähiten on julistettu. Profeetta Jesaja kirjoitti: "Ne, joille ei ole julistettu hänestä, saavat hänet nähdä, ja jotka eivät ole kuulleet, ne ymmärtävät." Room.15:21. Työn painopiste on ollut alueilla, joissa ei perinteisesti ole ollut mahdollista järjestää evankeliointikampanjoita. Maissa ja kansanryhmissä, joiden keskellä on vähän, tai ei lainkaan, kristillisiä seurakuntia.

Vuoden 2007 kampanjat ovat suurimmalta osaltaan Indonesiassa, maailman suurimmassa muslimivaltiossa. On etuoikeus saada olla tekemässä työtä, joka tavoittaa kansanryhmiä ja maita, jotka ovat olleet suljettuja evankeliumin julistukselle. On myös etuoikeus mennä sinne, mihin muut eivät ole menneet.

"Kenet minä lähetän? Kuka menee meidän puolestamme?"

Kysymys, jonka profeetta Jesaja kuuli ollessaan Herran kasvojen edessä, on ajankohtainen jatkuvasti. Jumalalla on sanoma ihmisille, mutta hän etsii ihmisiä, joiden kautta hän voisi sanomansa välittää.

Lähes kymmenen vuotta sitten Raamattujen vieminen Kiinaan kävi mahdolliseksi suuremmassa määrin kuin koskaan aikaisemmin. Kasvava herätys Kiinassa synnytti valtavan tarpeen. Pula oli ennen kaikkea Jumalan Sanasta – evankeliumista. Suuria määriä Raamattuja alettiin viedä eri reittejä myöten Kiinaan. Halusin itsekin osallistua tähän Jumalan avaamaan työhön. Rukoilin Herraa, miettien samalla summaa, jolla voisin itse osallistua Raamattujen lähettämiseen. Silloin Pyhä Henki alkoi puhua minulle eräästä Jumalan valtakunnan periaatteesta. Hän sanoi, että se kun varoillani mahdollistan Kiinassa tehtävän evankeliumin levityksen, on sama asia kuin se, että itse olisin siellä saarnaamassa evankeliumia. Rahani edustavat minua, ja rahojeni kautta olen siellä julistamassa. Tämä tuli hyvin todelliseksi ja innoittavaksi minulle.

Myös Raamattu opettaa tästä. Kolmannessa Johanneksen kirjeessä apostoli kehottaa uskovia auttamaan evankeliumin julistajia heidän tarpeissaan. Kahdeksannessa jakeessa hän sanoo syyn: "auttaaksemme yhdessä totuutta eteenpäin." Kreikankielinen käännös sanoo jotain vielä enemmän: "jotta tulisimme totuuden työtovereiksi." Tämä ilmaisee sen, mistä todellisuudessa on kysymys. Emme ole ainoastaan tukemassa tai kannattamassa työtä vaan olemme itse Jumalan – totuuden työtovereita. Paavali sanoo kirjeessään: "Sillä me olemme Jumalan työtovereita." 1Kor.3:9. Jumala etsii ihmisiä julistamaan hänen sanomaansa ja hän yhä etsii ihmisiä, jotka tekevät sen mahdolliseksi. Jumala etsii ihmisiä omaan työtoveruuteensa.

"Lähetä minut"
Profeetan vastaus oli henkilökohtainen ja selvä. Hän oli juuri saanut nähdä Herran kirkkauden ja kokea sovituksen voiman omalla kohdallaan. Kun me näemme Jeesuksen suuruuden ja saamme kokea hänen armonsa voiman, myös meidän sydämiimme tulee halu antautua hänen työtoveruuteensa. Me saamme sanoa Herralle: "Lähetä minut". Vaikka itse olisimmekin työmme tai muiden vastuidemme kautta estettyjä menemästä, niin voimme kuitenkin mennä. Uhriemme ja rukoustemme kautta voimme mennä ja saarnata. Sinä voit mennä, sinä voit saarnata ja sinä voit olla Hänen todistajansa. Sinun alttiutesi tekee evankeliumin saarnaamisen mahdolliseksi myös siellä, missä ei vielä ole julistettu. Sinä voit tavoittaa heimoja ja kansanryhmiä, jotka eivät koskaan ole kuulleet Kristuksesta. Näin uhraamisestasi tulee henkilökohtaista työtoveruutta Jeesuksen kanssa. Se saa yhä suuremman arvon ja sisällön. Tulet osalliseksi jostain paljon suuremmasta, tulet osalliseksi Jumalan iankaikkisen suunnitelman toteuttamisesta – Jumalan työtoveruudessa.