Säilytä yhteys evankeliumin tähden

David Sterling

Minua on aina ihmetyttänyt ja kiehtonut ajatus siitä, miksi monet kultit ja muut harhautuneet uskonnolliset ääriryhmät menestyvät niin hyvin. Jotkut näistä ryhmistä julistavat sanomaa, jota on vielä vaikeampi uskoa, kuin raamatullista sanomaa evankeliumista. Silti ne kasvavat ja menestyvät. Miksi? Yksi syy on ainakin siinä, että ne uskovat lujaan työntekoon. Heidän oman sanomansa levittäminen ei ole niiden keskuudessa mikään vaihtoehto. Se on niiden tarkoituksen ja olemassaolon keskipiste.

Toinen syy, ja uskon sen olevan suorastaan pääsyy näiden kulttien menestykseen, on ehdoton, kompromissiton yhteys. Heillä on yhteinen näky, yhteinen päämäärä, yksi tarkoitus. Tästä syystä ne menestyvät niin hyvin! Tämän kaltainen yhteys viehättää monia ihmisiä - ihmisiä, jotka ovat väsyneet hengelliseen hämmennykseen ja epävarmuuteen, jota he ovat kohdanneet monissa seurakunnissa.

Valitettavasti se, mitä monet ihmiset kokevat useissa seurakunnissa, ei suinkaan ole päämäärän yksiselitteisyys tai Pyhän Hengen yhteys. Sen sijaan he kokevat epävarmuutta suhteessa päämäärään, epäselvyyttä suhteessa uskon perusasioihin ja epäyhtenäisyyttä, joka juontuu ristiriitaisista mielihaluista. Tässähän ei sinänsä ole mitään uutta - tällaista on ilmennyt jo Uuden testamentin ajoista lähtien. Siitä huolimatta se on vakava ongelma. Kristuksen työ estyy aina siellä, missä on hajaannusta ja yhteyden puutetta. Tästä syystä kirjoittaessaan moniongelmaiselle seurakunnalle Paavali puuttuu ensimmäiseksi kysymykseen yhteydestä.

Ensimmäisessä kirjeessään Korinttilaisille Paavali käsittelee yhteyttä, moraalittomuutta ja avioliittoa, kristillistä vapautta, Herran ehtoollista, hengellisiä lahjoja, kuolleiden ylösnousemusta ja rahaa. On merkittävää, että hän asettaa ensimmäiselle sijalle yhteyden. Paavali vetoaa seurakuntaan yhteyden puolesta. Hän näkee välttämättömäksi kehottaa ihmisiä yhteyteen keskenään. Tämä johtui siitä, että he olivat kadottaneet yhteytensä.

Yhteyden periaate seurakunnassa rakentuu sille tosiasialle, että olemme yhtä Kristuksen kanssa ja toinen toisemme kanssa. Yhteyden puutteemme toimii myös tehokkaana esteenä lähetystehtävässämme. Mikään seurakunta, jonka elämä heijastaa hajaannusta, ei vedä ihmisiä puoleensa. Sen sijaan ihmisiä viehättää paikka, jossa ihmisillä on yhteinen näky, jossa ihmiset ovat valmiita uhraamaan ja uhrautumaan näiden yhteisten päämäärien hyväksi. Tämän kaltainen yhteys vaatii vaalimista, se täytyy tietoisesti valita ja siihen tarkoituksellisesti sitoutua. Tällainen yhteys ei vain satu tapahtumaan.

Tehtävämme seurakunnassa ei ole vain tehdä oloamme mukavaksi. Seurakunta ei ole olemassa vain sitä varten, että se vastaa jokaiseen pikku tarpeeseen, joita me luulemme itsellämme olevan. Jumala on antanut meille korkeamman kutsumuksen. Olemme täällä julistaaksemme evankeliumia ja tavoittaaksemme toisia Jeesukselle Kristukselle. Tämä oli Paavalin ykkösasia. Niin sen tulisi olla myös meidän. Tämä on myös pääsyy, miksi meidän tulisi säilyttää yhteytemme. Meidän tulee olla yhtä, koska ihmiset tarvitsevat Herraa. Jeesushan sanoi, että jos me olemme yhtä, maailma uskoisi, että Isä on lähettänyt Poikansa. Yhteys on oleellinen asia evankeliumin julistuksessa.

On eräitä syitä, jotka ovat erityisen tavallisia yhteyden esteitä paikallisseurakunnassa. Ne voidaan tunnistaa ja käsitellä, jotta yhteys voisi säilyä ja kukoistaa.

l ) Väärät motiivit ja väärät asenteet estävät yhteyttä

Ihmiset, jotka tulevat seurakunnan jäsenyyteen väärin motiivein ja väärin asentein, aiheuttavat ennen pitkää ongelmia seurakunnan yhteydessä. Ihmiset, jotka tavoittelevat asemaa ja valtaa, voivat vakavasti vahingoittaa seurakunnan yhteyttä. Paikallisseurakunnat tarvitsevat ihmisiä, joilla on palvelijan sydän ja jotka ovat valmiita luopumaan omista henkilökohtaisista "työjärjestyksistään" suuremman ihmisjoukon hyväksi.

2) Aikaisemmat kielteiset kokemukset ja hylkäämisen henki ovat esteenä

Uskovat, jotka ovat kokeneet pettymyksiä ja laiminlyöntiä, helposti tuovat hylkäämisen tunteensa mukanaan uuteen seurakuntaan. Elleivät he rehellisesti käsittele aiempia ongelmiaan ja tee parannusta katkeruudestaan, he eivät kykene kokemaan todellista tyytyväisyyttä uudessa seurakunnassaan. Hylkääminen on monen ihmissuhteen eripuraisuuden taustalla ja se estää aidon yhteyden kristittyjen kesken.

3) Kapinallisuus ja esivallan halveksiminen rikkoo yhteyden

Eräs musertavimmista maailman hengen ilmentymistä kristittyjen keskuudessa on kapinallisuus ja kunnioituksen puute auktoriteetteja kohtaan. Tämä on mahdollisesti kaikkein vaarallisin este seurakunnan keskinäiselle yhteydelle. Uskovan elämässä ei pitäisi olla minkäänlaista sijaa kapinalliselle asenteelle. Kapina ja ylpeys olivat Luciferin synnit. Meidät on vapautettu pimeyden vallasta ja siirretty valkeuden valtakuntaan.

4) Hengellinen sekavuus vaikeuttaa yhteyden rakentamista.

Uskon perusasioiden ymmärtämisen puute estää ihmistä kokemasta todella tyydyttävää yhteyttä muitten kristittyjen kanssa. Lakihenkisyys ja perfektionismi tuhoavat ihmissuhteita ja tuottavat kriittisiä ihmisiä. Todellinen yhteys perustuu Jumalan armoon, jonka kautta uskovat voivat elää anteeksiantamuksessa ja toinen toisensa hyväksyen huolimatta monista pikku eroavaisuuksista.

5) Oman sielunmaailman tila häiritsee yhteyden kokemista

Tuomitseva ja kriittinen asennoituminen yhdistettynä kurittomaan suuhun tuhoaa yhteyden. Jumalan sana varoittaa kielestä, joka saastuttaa ja levittää myrkkyä. Kieltä tulisi käyttää rohkaisuun ja yhteyden rakentamiseen, ei sen tuhoamiseen. Sanat ovat uskovan voimallisin ase, jota hänen tulee suojella ja jolla hän voi auttaa yhteyden luomisessa paikallisseurakunnassa. Käyttäkäämme siis sanoja tuomaan esiin kiitollisuutta ja rakkautta omassa paikallisessa seurakuntaperheessämme.

Siunauksena eläminen on korkea kutsumus!

Ilmeisen paras paikka aloittaa on oma kotiseurakuntasi. Voit vaikuttaa ympärilläsi oleviin ihmisiin hyvin voimakkaasti olemalla seurakunnassasi luotettava ja myönteinen jäsen. Voit antaa kallisarvoista apua ja rohkaisua niille, jotka ovat epävarmoja, heikkoja tai kokevat sisäistä taistelua. Elä korkean kutsumuksesi mukaisesti ja kirkasta Jumalaa päättämällä olla siunauksena seurakunnassasi tästä päivästä eteenpäin. Mitä enemmän olet itse siunaus, sitä enemmän koet myös Jumalan ylenpalttista siunausta omassa elämässäsi!