Kuka on lähetystyöntekijä?

Anki Sandvik

Käsite lähetystyöntekijä liitetään usein sellaiseen ihmiseen, jolla on kokoaikainen kutsu asua toisessa maassa ja siellä julistaa evankeliumia. Onko tuo määritelmä oikea?

Tuskin! Jumalan tahto on, että jokainen seurakunta ja jokainen uskova on tavalla tai toisella mukana lähetystyössä. Jokainen yksittäinen uskova voi tehdä oman osuutensa lähetyskutsussa.

Jokainen meistä on valtavan kallisarvoinen Herralle. Olemme Jeesuksen kalliilla verellä ostettuja ja siunattuja taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa Jeesuksessa (Ef. 1:3). On itsestään selvää, että Jumala tahtoo meidän kokevan koko tämän siunauksen. Hän tahtoo myös, että olisimme siunaukseksi monille ihmisille sekä lähiympäristössämme, että maan ääriin saakka. Raikas hengellinen elämä tulee, kun saamme sekä vastaanottaa että antaa eteenpäin. Hengellistä elämää voisi verrata tyyneen, paikallaan pysyvään veteen ja roiskuvaan virtaan. Hyviä esimerkkejä ovat Israelin kaksi järveä: Genesaretinjärvi ja Kuollutmeri. Ensiksi mainitussa on paljon elämää, koska vettä virtaa siihen ja siitä ulos. Toiseksi mainitussa ei ole minkäänlaista elämää.

Rakastaako Jumala sitten enemmän, jos tekee jotain Jumalan Valtakunnassa? Ehdottomasti ei!! Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme (Room. 5:5), ja me rakastamme, koska Hän on ensin rakastanut meitä (1 Joh. 4:19). Jumalan rakkaus meissä ilmenee mm. siten, että meillä on hätä ihmisten pelastumisesta ja kaipausta antaa eteenpäin kaikkea sitä taivaallista hyvää, mitä olemme Kristuksessa saaneet.

Sanan mukaan olemme Jumalan työtovereita. Jumala on antanut meille valtavan luottamuksen ja etuoikeuden tehdä työtä valtakunnassaan. Kun seuraamme Jeesusta, Hän tekee meistä ihmisten kalastajia (Matt. 4:19), ja Jumalan Hengen johdatuksessa voimme tehdä lähetystyössä oman osuutemme. Askeleemme ovat ”suloiset”, kun kuljemme ilosanoman tuojina (Jes. 52:7).  Mihin ikinä uskova menee, sinne menee myös Jumalan läsnäolo ja kirkkaus, koska Jumalan Henki on jokaisessa uskovassa.

Miten yksittäinen uskova voi tehdä oman  osuutensa lähetyskutsussa?

Ensiksikin meistä jokainen voi rukoilla. Pyhä Henki on auttajamme, sillä Hän tietää täsmälleen, miten meidän tulisi rukoilla (Room. 8:26). Hengellisessä maailmassa ei ole etäisyyksiä. Jumala voi esimerkiksi kehottaa uskovaa rukoilemaan toisella puolella maapalloa olevan lähetystyöntekijän puolesta, jonka henki on vaarassa. Kuuliaisuudellamme Pyhän Hengen äänelle voi olla valtava merkitys.

Toiseksi voimme tukea lähetystyötä taloudellisesti. Yksikin euro voi vaikuttaa siihen, että taas joku saa viettää ikuisuutensa taivaassa, joku työntekijä saa varustusta hengelliseen tehtäväänsä, tai hädässä olevien ihmisten tarpeet täyttyvät.

Kolmas asia, minkä jokainen uskova voi tehdä, on itse lähteä lähetyskentälle. Voimme lähteä joko lyhyemmälle tiimimatkalle tai pidemmäksi aikaa lähetystyöhön. Voimme kaikki tehdä sen, mihin tunnemme johdatusta hengessämme. Lähetyskentällä voi usein huomata, että Jumalan antamat lahjat ja kyvyt alkavat toimia. Monet niistä, jotka ovat uskaltautuneet turvalliselta alueeltaan ulos, ovat saaneet nähdä uskonsa toimivan, rohkeuden lisääntyvän ja saaneet kokea, että on autuaampi antaa kuin ottaa!

Meillä on uskovina osamme lähetyskutsussa: joko kotona esirukoilijoina ja tukijoina tai lähettinä jonnekin päin maapalloa. Anna Pyhän Hengen johdattaa sinua tekemään se, mitä sinä voit omassa tilanteessasi. Jumalan tahto on, että juuri sinä olisit suureksi siunaukseksi monille ihmisille kaikkialla maailmassa!