Onko Jumala skitsofreeninen?

David Sterling

Nämä ovat radikaaleja ja voimallisia väitteitä, joita ei kuitenkaan välttämättä kuulla edes niin kutsutuissa kristillisissä piireissä. Ajattelepa aivan tavallista julistusta, jollaista usein kuullaan tämän päivän seurakunnissa koskien Jumalan luonnetta. Usein annetaan kuva vihaisesta Jumalasta, joka on heti valmis nappaamaan meidät kiinni pienimmästäkin rikkeestä. Hän tarkkailee alati vaellustamme nyt kun meistä on tullut hänen lapsiaan. Hän ei taatusti vastaa rukouksiimme, jos olemme tehneet syntiä, ja hän pidättää meiltä kaikki siunaukset, mikäli emme täytä hänen kriteereitään. On mahdotonta odottaa saavansa kokea Jumalan suosiota ilman, että oma elämä on täysin nuhteeton. Tällaiset ajatusmallit Jumalan luonteesta ovat harhaanjohtavia, ja ne estävät meitä nauttimasta läheistä suhdetta hänen kanssaan. Suorittaminen, joka perustuu lakihenkiseen uskonnollisuuteen, on mahdollisesti suurin este läheisen yhteyden kokemiselle Taivaallisen Isämme kanssa.
 
Miksi sitten Herra kuvataan näin ankarana?  Kuinka ovat vilpittömät ihmiset voineet tulla tällaisiin johtopäätöksiin koskien Jumalan luontoa?  Miten on mahdollista, että Jumalan ajatellaan palkitsevan meidät meidän suoritustemme perusteella? Yksi vastaus voi olla, että ei ole ymmärretty harmoniaa, joka vallitsee Vanhan ja Uuden testamentin välillä. Koska emme ole ymmärtäneet Jeesuksen lunastustyön suuruutta, emme ole myöskään kyenneet näkemään Jumalan todellista luontoa. Ihmisten sekoittaessa Uuden ja Vanhan liiton keskenään on Jumalan tahto ihmiskuntaa kohtaan jäänyt epäselväksi.  

Vanhassa testamentissa Herra vuodatti vihansa ja tuomionsa usein hyvin tuhoisalla tavalla. Raamatussa on useita esimerkkejä siitä, kuinka Jumala tuomitsi synnin ja vuodatti vihansa kansojen ja ihmisten ylle.

Hyvin varhaisessa vaiheessa ihmiskunnan historiassa Nooan aikaisessa vedenpaisumuksessa koko ihmiskunta tuomittiin ja tuhottiin kahdeksaa henkeä lukuun ottamatta.

Tiedämme Sodoman ja Gomorran tuhon, joihin myös Jeesus viittasi opetuksessaan.

Kuoleman enkeli tappoi jokaisen esikoisen ja tuotti joukkokuoleman Egyptissä yhden illan aikana.
Toinen enkeli tappoi 185 000 assyrialaista sotilasta yhdessä yössä.

Kapinalliset johtajat tuhottiin Israelin heimojen keskuudessa varoittavana esimerkkinä toisille.

Listaa voisi jatkaa edelleen. Ei ole epäilystäkään siitä, että Jumala on pyhä Jumala, joka todella vihaa syntiä ja vaatii oikeutta. Kyllä, Jumala oli Vanhassa testamentissa joskus todella vihainen! On monia esimerkkejä Jumalan kiivaista ja välittömistä tuomioista. Apostoli Paavali kirjoitti, että kaikki, mitä aiemmin on kirjoitettu, on kirjoitettu meille esimerkiksi (1. Kor. 10:11).

JEESUKSEN TULO MUUTTI KAIKEN!
Toisaalta me näemme Raamatussa myös sellaisen kuvan Jumalasta, jonka Jeesus maalasi tekojensa ja opetuksensa kautta. Jeesus sanoi, että kuka ikinä on nähnyt hänet, on nähnyt Isän. Hän osoitti armoa pahimmallekin syntiselle ja oli nopea antamaan anteeksi ja uudistamaan ihmisten elämän. Hän seurusteli publikaanien ja porttojen kanssa, ja hän rakasti niitä, jotka eivät olleet rakastettavia. Hänen kuolemansa meidän syntiemme tähden todisti ilman mitään epäilystä, että hän tuli maailmaan pelastamaan maailman, ei tuomitsemaan sitä. Jeesuksen tulo muutti asiat täydellisesti! Jeesuksen täydellinen uhri Golgatalla, joka annettiin kerran kaikkien puolesta, muutti asiat perin pohjin! Vanha lain liitto, jolla oli hallussaan kuoleman virka, on nyt poissa! Me elämme nyt aivan eri ajassa ja aivan uuden liiton jäseninä!

Kuinka tämä kaikki käy yksiin Vanhan testamentin Jumalan ankaruuden ja kovuuden kanssa? Onko Jumala muuttunut? Onko Jumala skitsofreeninen? Rakastaako hän meitä toisinaan ja toisinaan taas vihaa? Kuinka voimme luottaa Jumalaan, jonka mielialat tuntuvat muuttuvan alituisesti toisesta äärimmäisyydestä toiseen?

Tämän kaltaiset kysymykset osoittavat juuri sen ongelman, jonka tähden monet ihmiset ovat joutuneet elämään epävarmuudessa ja pelossa. Opetus, jota monissa seurakunnissa julistetaan, on saattanut useat vilpittömät ihmiset sekaannukseen. Näihin kysymyksiin on kuitenkin olemassa selkeä vastaus, ja sekä Vanhan testamentin vihan Jumalan että Uuden testamentin laupeuden Jumalan välillä vallitsee harmonia.  JUMALA EI OLE SKITSOFREENINEN!  Raamatussa on selvästi ilmoitettu Jumalan todellinen luonto, ja se on RAKKAUS! 1. Joh. 4:8 sanotaan “Jumala on rakkaus.” Hän ei rakasta vain silloin tällöin – RAKKAUS on Jumalan luonto! RAKKAUS on muuttumaton osa häntä. Jeesus osoittaa meille kaikkein selkeimmin Jumalan todellisen luonnon.

Pyhä Jumala laittoi meidän ja koko maailman synnin Jeesuksen päälle ja rankaisi häntä meidän sijastamme. Jeesus otti meidän paikkamme, ja hän täytti kokonaan pyhän Jumalan vaatimukset. Risti, jolla Jeesus uhrattiin Jumalan tahrattomana Karitsana, on muuttanut ikuisiksi ajoiksi suhteen ihmiskunnan ja Jumalan välillä. On ero siinä, miten Jumala toimi ihmisten kanssa Vanhan liiton aikana ja siinä, miten hän toimii ihmisten kanssa Uuden liiton aikana. Jeesuksen maksama hinta meidän synneistämme on muuttanut ikuisiksi ajoiksi meidän suhteemme Isään.  

Jumala ei ole muuttunut, mutta hän täytti omat pyhät vaatimuksensa oikeudesta rankaisemalla Jeesusta meidän edestämme. Se ei ollut osamaksu, joka vaatii meiltä lisäksi pyhyyttä ja uskonnollista suorittamista – hinta, joka maksettiin, oli täydellinen ja lopullinen, eikä se jätä meille mitään muuta tehtävää kuin sen, että uskomme ja otamme sen vastaan. Ei ole kertakaikkiaan mitään, mitä me voisimme tehdä muuttaaksemme Jumalan rakkautta meitä kohtaan!

ENNEN ja JÄLKEEN RISTIÄ
Ennen Jeesuksen uhria Jumalan ankarat tuomiot kohtasivat usein ihmiskuntaa. Ennen kuin Jeesus täytti Jumalan pyhät vaatimukset ja kuoli meidän puolestamme, oli Jumalan pakko rankaista syntiä. Se ei kuitenkaan tapahtunut sen tähden, että Jumala olisi tahtonut rankaista. Hänen rakkautensa on aina ollut läsnä. Hän on aina ollut laupeuden ja rakkauden Jumala. Kuitenkin ihmiskunnan kapinasta ja synnistä oli maksettava hinta, ja ennen Jeesuksen uhria synti oli aina rankaistava.
 
Isä Jumala hylkäsi poikansa Jeesuksen, jotta sinä ja minä emme koskaan joutuisi kokemaan Jumalan hylkäämistä. Kaikki se, mitä sinä ja minä olisimme joutuneet kärsimään miljoonien ja taas miljoonien vuosien ajan iankaikkisuudessa – tuskan, kivun, ja mikä pahinta, iankaikkisen kadotuksen Jumalan läsnäolosta – kaiken sen Jeesus kärsi meidän sijastamme!

Ennen Jeesuksen tuloa maan päälle Jumalan viha kohtasi ihmiskuntaa heidän syntiensä tähden. Vanhan testamentin laki oli vihan virka. Ihmisten synnit luettiin heitä vastaan.  (Room. 4:15, 2. Kor. 3:7, 9). Mutta Jeesuksen tultua Jumala ei enää lukenut ihmisten syntejä heitä vastaan. Tapahtui aivan kuin apostoli Paavali julistaa 2 Kor. 5:19, 21: ”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.”

SOTA ON PÄÄTTYNYT!
Sana “sovitus” puhuu rauhan solmimisesta. Jumala ei enää pitänyt meitä tilivelvollisina. Sen sijaan, hän siirsi meidän syntimme Jeesukselle, Jeesus joutui tilille meidän synneistämme. Jeesuksesta tuli se, mitä me olimme, jotta meistä voisi tulla se, mitä hän oli – Jumalan vanhurskaus. Jumala ei ole enää sodassa ihmiskunnan kanssa, koska Jeesuksen uhri on päättänyt sodan – nyt me elämme rauhassa Jumalan kanssa Jeesuksen kuoleman kautta (Room. 5:1).

Ylistys Jumalalle – hän ei anna sinulle sitä, mitä sinä ansaitset, vaan sen sijaan hän antaa sinulle sen, mitä Jeesus ansaitsee! Jeesus on kantanut kaiken Jumalan vihan, ja me elämme nyt Uudessa liitossa Jumalan armon ja suosio aikakaudessa. Jumala ei ole vihainen, eikä hän odota tilaisuutta voidakseen vuodattaa vihansa sinun päällesi sinun tehdessäsi virheitä.

Jumala rakastaa sinua, vaikka et ole täydellinen.  Hän ei rakasta sinua sinun suoritustesi tähden vaan hän rakastaa sinua Jeesuksen uhrin tähden. Juurru ja ole lujasti perustunut Jumalan rakkauteen ja armoon! Samastu täysin Uuteen liittoon, ja nauti kaikista sen eduista uutena luomuksena Kristuksessa. Uskovan normaali olotila on elää ilman tuomiota, häpeää ja alemmuutta! Olet hyväksytty ja rakastettu sen tähden, mitä Jeesus on tehnyt – omat suorituksesi eivät vaikuta siihen millään tavalla. Se, mitä Jeesus on tehnyt, riittää, ja Jeesus itse on enemmän kuin kylliksi! Jumala on täysin tyytyväinen Jeesukseen  –  sinä voit myös olla täysin tyytyväinen siihen, mitä hän on tehnyt!