Tartu Jumalan tarjoukseen - Ota lahja vastaan!

David Sterling

Tämä on valikoima hyvin tavallisia selityksiä, joilla ihmiset pyrkivät osoittamaan, että heillä on oikea asema Jumalan edessä ja että he ovat kelvollisia pääsemään taivaaseen. Kohtia on varmasti enemmänkin kuin tähän lyhyeen luetteloon mukaan otetut. Nämä ovat yleisimpiä selityksiä, joilla ihmiset tahtovat todistaa saavansa Jumalan hyväksynnän omilla uskonnollisilla teoillaan.

1. Tiettyyn seurakuntaan, kirkkokuntaan tai uskonnolliseen liikkeeseen kuuluminen ei saa Jumalaa osoittamaan mitään erityissuosiota sinulle. Seurakunnan jäsenyys ei takaa pääsyä Jumalan valtakuntaan.

2. Yritys noudattaa uskonnollisia sääntöjä ja säädöksiä, mukaan lukien Raamatun ”10 käskyä”, ei voi pelastaa sinua synneistäsi.

3. Rahalahjoitukset hyväntekeväisyyteen ja köyhille tai lahjojen antaminen uskonnollisille järjestöille eivät saa Jumalaa rakastamaan sinua enemmän. Nämä asiat eivät tee vaikutusta Jumalaan.

4. Minkäänlaiset rukoukset, syntien tunnustaminen tai huonoista tavoista luopuminen eivät hanki sinulle Jumalan armoa. Paastoaminen tai tietynlaisten ”puhtaiden” ruokien syöminen ei voi puhdistaa sieluasi ja omaatuntoasi synnistä.

5. Minkäänlainen kaste, lapsi- tai aikuiskaste, ei vanhurskauta sinua Jumalan edessä. Minkäänlainen vedellä tai öljyllä suoritettu vihkimisrituaali ei pese pois syntejäsi. Tähän kuuluvat kaikki konfirmaatiomenot ja kaikenlaiset eri uskontojen pyhittämisrituaalit.

6. Erityisten uskonnollisten kirjojen lukeminen, pyhien kirjoitusten ulkoa opetteleminen tai niin sanottujen pyhien tunnustusten toistaminen eivät tee sinua pyhäksi.

7. Ikonien, kuvien, ristien tai muiden uskonnollisten apuvälineiden käyttö lähestyessäsi Jumalaa on hyödytöntä. Myös erityisten vaatteiden tai ”pyhitettyjen” huonekalujen käyttö lähestyessäsi Jumalaa on tarpeetonta.

8. ”Pyhien” päivien, ”pyhien” juhlien tai erityisten ”pyhien” aikojen ja ajanjaksojen huomioiminen ei millään tavalla tee sinusta pyhempää. Tosiasiassa ei enää ole olemassa sellaista asiaa kuin ”pyhät” päivät tai ajanjaksot. Ainoastaan Jeesus on todellisesti pyhä!

9. Osallistuminen tietyn uskonnollisen sanoman levittämiseen tai todistaminen ja yritys käännyttää toisia samaan ”uskoon” ei hanki sinulle erityisasemaa Jumalan edessä. Edes antautuminen marttyyrikuolemaan ei takaa sinulle pääsyä Jumalan taivaaseen.

10. Köyhyysvala tai avioliitosta pidättyminen ei tuo sinulle Jumalan suosiota. Selibaattivalat eivät tee vähäisintäkään vaikutusta Jumalaan. Ei myöskään vaatimaton ja yksinkertainen elämä saa Jumalaa osoittamaan sinulle suurempaa suosiota.

11. Hyvien tekojen tekeminen ja hyvän moraalisen luonteen omaaminen eivät avaa sinulle taivaan ovia. Kukaan ei oman hyvyytensä takia pääse taivaaseen.

Mikään edellä mainituista selityksistä ei millään tavalla saa aikaan vanhurskautta tai varmista Jumalan suosiota ja hyväksyntää. Ne voivat antaa vaikutelman pyhyydestä ja korkeasta moraalista, mutta ne eivät ole osoitus todellisesta suhteesta elävään Jumalaan. Ne voivat tehdä vaikutuksen luonnolliseen mieleen, mutta ne eivät todista, että henkilö on julistettu vanhurskaaksi eli syyttömäksi pyhän Jumalan edessä. Uskonnolliset harjoitukset itsessään eivät ole todistus pelastuksesta ja anteeksiannosta - eivätkä ne saa aikaan pelastusta tai syntien anteeksiantamusta.

Ainoastaan Jeesuksen Kristuksen lopullisella ja täydellisellä sijais- ja syntiuhrilla koko ihmiskunnan puolesta on voima muuttaa ihmisen asema Jumalan edessä. Ainoastaan ”uhrikaritsan” vuodattamalla verellä oli kylliksi voimaa puhdistaa syntinen tämän synnistä ja syyllisyydestä.

Valitettavasti monet ihmiset kaikissa eri uskonnoissa, kristityt mukaan lukien, kulkevat ansioihin perustuvaa tietä Jumalan luo. Se tie ei koskaan anna pelastusta. Siinä tapauksessa kiitos kuuluisi meille, jotka ”ansaitsimme” tuon pelastuksen. Kun ikuinen elämä on yksin armosta, kiitos kuuluu ainoastaan Hänelle, joka hankki tämän ilmaisen lahjan.

Tämä ihmeellinen VANHURSKAUDEN LAHJA on niiden saatavilla, jotka panevat uskonsa Jeesukseen ja siihen, mitä Hän teki hyväksemme kuollessaan meidän sijaisenamme ristillä. Luottamalla Jeesuksen uhriin saat ottaa vastaan aivan uuden aseman Jumalan edessä. Sinut julistetaan ”laillisesti” syyttömäksi, vapaaksi syyllisyydestä ja hyväksytyksi! Sinulle annetaan myös motivoiva voima, joka muuttaa elämäntapasi. Sinä muutut sisältä, ja sydämen muutoksen seurauksena muuttuu myös käyttäytymisesi.

Jeesuksen kertakaikkinen ja lopullinen itsensä uhraaminen riittää tyydyttämään pyhän Jumalan vaatimukset! Jeesuksen teko oli täydellinen, Jumalaa tyydyttävä ja Hänelle riittävä -  olkoon se riittävä myös sinulle!  Tartu Jumalan vanhurskauden tarjoukseen uskomalla vanhurskauteen itse!

RUKOILE JA OTA VASTAAN TÄMÄ LAHJA!

Voit lausua tämän yksinkertaisen rukouksen, joka auttaa sinua uskomaan ja ottamaan vastaan Jumalan armon ja vanhurskauden lahjat. Sano tämä lyhyt rukous ääneen omalla suullasi.

Jumala, minä tunnustan, että olen syntinen ja etten voi lähestyä Sinua omien ponnistelujeni ja suoritukseni avulla. Tunnustan, että tarvitsen Sinun armosi ja anteeksiantosi. Uskon, että Jeesusta rangaistiin, niin että minä voisin saada anteeksi. Uskon, että Jeesus on kantanut syntini ja syyllisyyteni ja että Hän kärsi rangaistuksen, jonka minä ansaitsin. Uskon ja luotan siihen, että se, mitä Jeesus teki puolestani, riitti tyydyttämään Sinut ja riittää, niin että minä voin saada pelastuksen ja anteeksiannon. Vastaanotan nyt Sinun armosi ja vanhurskauden lahjasi Jeesuksen nimessä. Vastaanotan nyt pelastuksen lahjasi ja iankaikkisen elämän Jeesuksen nimessä. Sanon: ”Kiitos! Kiitos, Herra Jeesus, siitä, että Sinua rangaistiin, jotta minä saisin anteeksi!” En täysin ymmärrä, mutta minä uskon ja olen kiitollinen rakkaudestasi,
laupeudestasi ja anteeksiantamuksestasi. Kiitos, että olet vastaanottanut minut perheeseesi, ja valtakuntaasi.


Tilaa myös Helmi Mediasta David Sterlingin kirja Tartu Jumalan lahjaan!