Mistä vaihtoehtoisessa lääketieteessä oikein on kysymys?

Pekka Lahtinen

Sairauksiin haetaan apua maailmassa virallisesta lääketieteestä eli koululääketieteestä sekä vaihtoehtoisesta lääketieteestä. Vaihtoehtoinen lääketiede on tullut parin vuosikymmenen sisällä varsin suosituksi yksinkertaisesti sen johdosta, että koululääketieteestä apua ei ole löytynyt tai apuun on liittynyt ikäviä sivuvaikutuksia. Panteistinen maailmankuva on usein ominaista vaihtoehtolääketieteelle, joka siis näkee kaikkialla jumaluutta. Ihminen nähdään pienenä maailmankaikkeutena, joka heijastaa suuren maailmankaikkeuden tapahtumia. Sairaudet johtuvat energiavirtauksista ja näiden tukoksista maailmankaikkeudessa ja ihmisessä.

Tarkastelkaamme tarkemmin muutamaa vaihtoehtohoitoa, joiden kautta vihollinen toimii valkeuden enkeliksi naamioituneena:

Akupunktio perustuu kiinalaiseen lääketieteeseen. Se on kuitenkin levinnyt myös lääkärien keskuuteen, ja Suomessakin on akupunktiolääkäriyhdistyksellä useita satoja jäseniä. Akupunktion taustalla on kiinalainen uskonto, taolaisuus, jonka mukaan Tao –niminen luonnonvoima on luonut maailman. Tao ilmenee kahtena voimana = Yin ja Yang, joiden virtauksia ja määrää säädellään akupunktioneuloilla ja akupainannalla. Samoin säädellään kosmoksesta tulevaa, ihmisen läpi virtaavaa energiaa eli Chi’tä. Akupunktioneulojen käyttö on ilmeisesti perua muinaisilta shamaaneilta, jotka ajoivat ulos demoneja neulanpistoilla. Vaikka monet akupunktiolääkärit eivät hyväksy akupunktion taustafilosofiaa, ei ole pystytty selkeästi tieteellisesti todistamaan, mihin akupunktion vaikutus perustuu. Akupunktiopisteitä ja kanavia eli meridiaaneja, joilla pisteet sijaitsevat, ei ole myöskään varmasti onnistuttu löytämään. Erilaisia mielipiteitä ja väittelyä asian johdosta kylläkin on lääkärienkin keskuudessa. Henkimaailman kontaktien kautta, jotka Raamattu jyrkästi kieltää (5. Moos. 18:11), on saatu kehotuksia käyttää akupunktiota. Monet elävässä uskossa olevat ovat tulleet sairaammiksi akupunktiohoidosta.Shiatsu on hierontamuoto, joka perustuu akupunktiokanavien paineluun, ja se on täten verrattavissa akupunktiohoitoihin.

Homeopatia on varsin yleinen vaihtoehtohoito, jossa käytetään voimakkaasti laimennettuja eli potensoituja valmisteita käynnistämään kehon omia parantavia voimia. Kun laimennus viedään tarpeeksi pitkälle, ei alkuperäisestä aineesta ole jäljellä molekyyliäkään. Kuitenkin homeopatian mukaan mitä voimakkaampi laimennus on, sitä tehokkaammin lääke vaikuttaa.

Koululääketiede on pääsääntöisesti sitä mieltä, että homeopatian vaikutus perustuu potilaan uskoon lääkkeeseen, joten sama vaikutus saataisiin placebolla eli tehottomalla sokeripillerillä. Homeopatian on kuitenkin todettu vaikuttavan myös eläimiin, joten placebovaikutus ei tule kysymykseen. Tieteellistä yksimielisyyttä ei ole olemassa siitä, mihin homeopatian vaikutus perustuu. Homeopatian kehitti 1700-luvun lopulla saksalainen lääkäri Samuel Hahnemann. Lääkärintoimensa ohella hän oli myös spiritisti sekä vapaamuurari. Hahnemann on todennut eräässä kirjeessään, että korkeimmat kaikkivaltiaan voimat ovat inspiroineet ja ohjanneet häntä homeopatian perusteoksen, Organonin, kirjoittamisessa. Koska Hahnemann oli spiritisti, hän luonnollisesti sai neuvot pimeyden henkivalloilta. On olemassa lisäksi tapauksia, joissa henkivallat itse ovat määränneet homeopaattisia lääkkeitä puhuessaan meedioiden välityksellä. Eräs homeopatiaa käyttänyt lääkäri on todennut, että perheissä, joissa käytetään homeopatiaa, esiintyy paljon depressiota.

Kiropraktiikka perustuu ”sijoiltaan menneiden” selkänikamien paikoilleen asettamiseen. Jokainen tärkeä elin on edustettuna selkärangan nikamissa. Esimerkiksi kuurous ja munuaisvika voidaan parantaa laittamalla niitä vastaava selkänikama paikoilleen, ja näin energioiden virtausesteet poistuvat. Kiropraktiikan kehitti magneettiparantaja D.D. Palmer 1800-luvun loppupuolella. Palmer oli toiminut aikaisemmin myös henkiparantajana. Hän oli kiinnostunut salatieteistä ja harrasti spiritismiä. Palmer ja hänen poikansa ovat sanoneet, että heillä on ollut ”jumalallinen opas” tai ”sisäinen kaveri”, joka on osoittanut tien rajattomaan viisauteen ja kiropraktiikan keksimiseen. Ei ole pystytty osoittamaan, että teoria sijoiltaan menneistä selkänikamista sairauksien aiheuttajana pitäisi paikkansa, eikä sairauksien hoito selkänikamia paikoilleen asettamalla ole suositeltavaa. Kiropraktikkojen antamaa tavallista hierontaa ja käsittelyä voidaan kuitenkin pitää sopivana ja turvallisena hoitona.

Vyöhyketerapia on hoitomuoto, jonka mukaan jokaisella elimellä on oma refleksialueensa jalkapohjassa. Jalkapohjia hieromalla ja painelemalla voidaan tehdä diagnoosi ja hoitaa sairaita kehon osia. Refleksologiassa eli koko kehon vyöhyketerapiassa käsiteltäviä alueita on jalkapohjien lisäksi myös muualla kehossa.Vyöhyketerapia perustuu yli 5000 vuotta vanhaan kiinalaisten ja intiaanien kansanlääkintään. Sillä on samat juuret kuin akupunktiolla. Mitään anatomisia hermoyhteyksiä jalkapohjan ja sisäelinten välillä ei ole löydetty. Eräs uskova henkilö sai vyöhyketerapeutilta myös energiansiirtoa. Seuraavana päivänä hänen oli vaikea keskittyä Raamatun lukemiseen.

Radiestesia–nimitystä käytetään taikavarvun ja heilurin käytöstä. Näitä menetelmiä käytetään ”vesisuonten” etsintään, diagnoosin tekoon ja lääkeyrttien valintaan. Pidin itse aikaisemmin vesisuonten etsimistä harmittomana toimenpiteenä. Kun eräs nyt jo edesmennyt tuttavani vesisuonten löytämiskyvyn lisäksi sai myös henkiparannuslahjan, tiesin mistä oli kysymys. Keski-Euroopassa eräs henkilö piti heilurin käyttöä Jumalan lahjana. Hänen epäilyksensä alkoivat kuitenkin herätä ja hän alkoi lopulta rukoilla tosissaan Jumalaa pyytäen ottamaan lahjan pois, mikäli Hän ei liikuttanut heiluria. Tämän seurauksena heiluri pysähtyi eikä reagoinut enää maan ”magneettikenttiin”. Raamattu kieltää taikavarvun käytön: ”Minun kansani kysyy puultansa, ja sen sauva sille vastaa; sillä haureuden henki on eksyttäväinen…” (Hoosea 4:12).

Meditaatiota markkinoidaan rentoutumistekniikkana. Lukuisat tapaukset kuitenkin todistavat, että meditaatio on itämaisen uskonnon harjoittamisen muoto, jonka kautta uhri antautuu demonivoimille.

Henkiparannus, josta käytetään myös nimityksiä käsilläparannus, energiasiirto, reikihoito, kosmisen energian välitys, Luojan parantavan voiman välitys jne., on parannusmuoto, jossa potilas joutuu suoraan kosketuksiin demonivoimien kanssa. Tulee muistaa, että Jumalan Pyhä Henki ei koskaan paranna ihmisiä minkään terapian ”kunniaksi”, vaan parantaminen liittyy aina Jumalan Sanan levittämiseen ja Jeesuksen korottamiseen.

Hypnoosi on terapia, jossa luodaan ajatustyhjiö, jonka kautta pimeyden henkivallat vaikuttavat. Esimerkkinä voidaan mainita levitaatio eli ilmassa leijuminen sekä kokemukset ”edellisestä elämästä”. Jälkimmäisellä on yritetty todistaa mm. jälleensyntymisoppia. Eräs tamperelainen hypnoterapeutti kertoi aikoinaan julkisuudessa, että hän on myös meedio ja pystyy kommunikoimaan vainajien kanssa.

Valheista vapauteen
Olin itse aikoinaan varsin sairas kärsien allergioista. En sietänyt mitään kemiallisia hajuja ja jouduin lukemaan aikakauslehtiäkin painomusteen hajun takia lasilevyn läpi. Koululääketieteestä en apua saanut ja koska erilaiset hajuyliherkkyydet olivat vaikeasti todettavia, sain lopulta osakseni vihjailua, että ehkä ongelma onkin korvieni välissä. Näin päädyin kokeilemaan monia erilaisia vaihtoehtolääketieteen hoitoja.
Vaikka en saanut hoidoista apua, aloin myös opiskelemaan kiinalaista lääketiedettä ja homeopatiaa toivoen, että ehkä apu vaivoihini löytyisi myöhemmin. Kävin jopa henkiparannuskursseilla mielessäni ajatus, että näin minusta tulisi laaja-alainen vaihtoehtolääketieteen ammattilainen. En kuitenkaan oppinut henkiparannuksen taitoa, mistä jälkeenpäin olen ollut Jumalalle hyvin kiitollinen.

Perehtyessäni erilaisiin hoitoihin ja alan kirjallisuuteen käsitykseni hengellisistä asioista alkoivat muuttua. Koska en ollut uskossa, ahmin opetusta henkimaailman asioista ja jälleensyntymisestä suurina ja salaisina viisauksina. Varsin pian uskoin, että Raamatun opetukset ovat vanhanaikaisia ja vääriä. Sisäistin myös valheen, että Raamatusta olisi poistettu jälleensyntymisoppi. Olin henkisen kasvun tiellä eikä mikään voinut estää minua vaelluksellani kohti yhä suurempia viisauksia!

Vaimoni siskot ja anoppini olivat tuolloin kuitenkin uudestisyntyneitä uskovaisia. Matkustimme heidän luokseen Australiaan joulukuussa 1990. Vaikka uskomukseni olivat heidän tiedossaan, en saanut osakseni syytöksiä vaan lempeää opetusta erilaisten vihollisen toimintaa kuvaavien videoiden muodossa. Meidän puolestamme varmaan myös rukoiltiin paljon, vaikka emme sitä huomanneetkaan. Pian ymmärsin, että se, mitä olin pitänyt henkisenä kasvuna, olikin ollut jyrkkää alamäkeä. Olin joutunut vihollisen valheiden eksyttämäksi.

Niinpä sitten eräänä iltana pyysimme vaimoni kanssa Jeesusta sydämeemme ja saimme kokea uudestisyntymisen ihmeen. Jälleensyntyminen olikin valhetta, mutta uudestisyntyminen oli todellisuutta. Jeesus vapautti minut lopulta vihollisen eksytyksistä!

Apu Jumalalta ja Hänen luomistaan lääkkeistä
Kaikki vaihtoehdot eivät kuitenkaan ole vihollisesta. Jumala on myös luonut meille erilaisia aineita ja elementtejä, joilla on voimakkaasti parantavia vaikutuksia. Ne eivät ole vihollisen mieleen ja siksi niistä ei kovin paljon puhuta. Kerron niistä kirjassani Luojan Lääkkeet.

Kun sairaus yllättää, uskovina meidän tulee luonnollisesti rukoilla, koska meillä on yhteys parantajaan eli Jeesukseen. ”Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi” (Jaak. 5:15).


Pekka Lahtisen menestyskirjoja Helmi Median verkkokaupasta > www.helmimedia.com