Sota on ohi

David Sterling

Tässä maailmassa on paljon tragedioita. Jokainen ihminen on kokenut henkilökohtaisia vaikeuksia, jotka kohtaavat meitä kaikkia tässä elämässä – kukaan ei välty niiltä. Näiden hyvin henkilökohtaisten tragedioiden lisäksi maailmaa ovat kohdanneet mittasuhteiltaan valtavat tsunamit, maanjäristykset ja pyörremyrskyt. Viestintävälineet varmistavat sen, että me pystymme näkemään nämä tuhoisat katastrofit reaaliajassa televisiosta omassa kodissamme. Kaikki nämä tapahtumat tulevat kauhistuttavan todellisiksi silmiemme edessä. Voimme melkein kuvitella olevamme näiden onnettomuuksien tapahtumapaikoilla. Monet ihmiset ovat pyörällä päästään ja yrittävät saada tolkkua kaikesta – miksi kaikkea tällaista tapahtuu?

Valitettavasti monista kristityistä johtajista ei ole ollut paljoakaan apua, kun heiltä kysytään, miksi kaikkia näitä ahdistavia onnettomuuksia tapahtuu sekä kokonaisille kansoille että yksilöihmisille. Tavanomainen vastaus on, että nämä kansalliset onnettomuudet ja henkilökohtaiset tragediat ovat Jumalan tuomio synneistämme. Meille kerrotaan, että Jumala vuodattaa vihansa kansakunnille niiden synnillisen tilan tähden ja että nämä tuomiot ovat itse asiassa jollakin vääristyneellä tavalla ”Jumalan hyvyyttä, joka vetää parannukseen” (Room. 2:4). Meitä pyydetään uskomaan, että jollakin mystisellä ja salaperäisyyteen verhoutuneella tavalla nämä tuhoisat tapahtumat ovat oikeastaan Jumalan hyvyyttä, jonka tarkoituksena on vetää ihmisiä sisälle pelastukseen. Meille vakuutetaan, että ”Jumalan tiet ovat niin salaperäisiä”.  Sellainen selitys ei kuitenkaan lohduta kärsiviä ihmisiä – ja se on erittäin vastenmielinen! Jumala ei aiheuta sekaannusta, eivätkä nämä suuret onnettomuudet ole alkuisin Hänestä – ja on erittäin loukkaavaa syyttää Häntä tällaisista pimeyden teoista!

Radikaali muutos historiassa
Jeesuksen tulemus on ikuisiksi ajoiksi muuttanut Jumalan suhtautumisen ihmiskuntaa kohtaan! Jeesuksen puuttuminen historian kulkuun ja ilmestyminen maan päälle sai vihdoin aikaan ”rauhan Jumalan ja ihmiskunnan välille”. Vanhassa testamentissa on kyllä esimerkkejä siitä, että Jumala tuomitsi ihmiskunnan synnin katastrofaalisilla tavoilla. Näemme todellakin, että Jumala vuodatti vihansa niin kansakuntien kuin yksilöihmisten päälle – mutta Jeesuksen risti ja Hänen kertakaikkinen uhrinsa ovat ikuisiksi ajoiksi muuttaneet Jumalan suhtautumisen koko ihmiskuntaa kohtaan. Jumalan suurin tuomitseva teko on se, kun Hän vuodatti kaiken vihansa koko ihmiskunnan synneistä rakkaan Poikansa Jeesuksen päälle. Tämä oli Jumalan viimeinen tuomitseva teko tällä armotalouskaudella – jota oikeutetusti kutsutaan ”Jumalan armon talouskaudeksi”. Tämä lopullinen, kaiken kattava synnin tuomitseminen tyydytti ainaiseksi Jumalan pyhät vaatimukset. Sen jälkeen Jumala ei ole tuominnut syntejämme (2. Kor. 5:19). Hän ei enää lue ihmisille heidän syntejään – Hän ei enää kohdista vihaansa syntiseen. Jumala ei ole vihainen meille – Hän ei ole edes pahalla tuulella! Jumalan näkökulmasta sota on todella ohi!

Rauha maan päällä?
”Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat: ’Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!” (ja maassa rauha ja hyvä tahto ihmisiä kohtaan, Kuningas Jaakon käännös, Luuk. 2:13-14).

Tämä raamatunkohta on meille hyvin tuttu, ja kuitenkin on paljon väärinymmärrystä siitä, mitä siinä oikeastaan sanotaan. Jotkut käännökset sanovat ”rauha ja hyvä tahto ihmisten kesken” tai ”rauha ihmisille, joilla on hyvä tahto”. Periaatteessa tämän kohdan on tulkittu sanovan, että Jeesus toi maan päälle rauhan ihmisten kesken. Ajatellaan, että Jeesus toisi rauhan ihmisten kesken ja ihmisillä itsellään olisi hyvä tahto toisiaan kohtaan. Mutta eivät enkelit sitä kuuluttaneet – kaukana siitä! Jos sellainen tulkinta pitäisi paikkansa, silloin Jeesuksen omat profeetalliset sanat Matt. 10:34-36:ssa olisivat ristiriidassa tämän kanssa. Hän sanoi: ”Älkää luuko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Sillä minä olen tullut ’nostamaan pojan riitaan isäänsä vastaan ja tyttären äitiänsä vastaan ja miniän anoppiansa vastaan; ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa.”

Muistan, että minun oli nuorena sananjulistajana vaikea ymmärtää tätä ”joulutekstiä”, joka puhuu rauhasta ja hyvästä tahdosta, koska aivan ilmeisestikään Jeesus ei tuonut rauhaa maan päälle. Jeesuksen tulemuksen jälkeen ei ole ollut rauhaa kansojen eikä ihmisten kesken. Hän ei onnistunut saamaan ihmisiä elämään rauhassa keskenään – eikä se ollut Hänen ensisijainen päämääränsä. Jeesus sanoi sangen painokkaasti, ettei Häntä ollut lähetetty tuomaan rauhaa ihmisten kesken maan päälle. Rauha, josta enkelit ylistivät Jumalaa, on rauha Jumalan ja ihmisten VÄLILLÄ. He julistivat Jumalan syntiin kohdistaman sodan päättymistä! Nyt vallitsee rauha Jumalan ja ihmisten välillä. Ihmiskunta ei enää ole ”sotatilassa” Jumalan kanssa. Sota on ohi – Jumala on sovittanut koko ihmiskunnan kanssaan Kristuksessa (2. Kor. 5:18-19). Paavali julistaa rohkeasti, että ”hän, Jeesus, on meidän rauhamme” (Ef. 2:14). Vain Jeesus, Rauhan Ruhtinas, voi saada aikaan rauhan pyhän Jumalan ja syntisen ihmisen välillä – saamalla aikaan sovituksen kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan. Jumala ei siis ole vihainen Suomelle eikä Hän ole vihainen USA:lle – on eksytystä väittää toisin!

Paavalin evankeliumi
Sana ”sovitus” puhuu rauhan tekemisestä. Jumala ei enää pitänyt meitä vastuussa synneistämme. Hän päinvastoin sälytti syntimme Jeesuksen päälle, lukien meidän syntimme Jeesuksen syyksi. Jeesus tuli siksi, mitä me olimme, jotta me voisimme tulla siksi, mitä Hän oli – Jumalan vanhurskaudeksi (2. Kor. 5:21).

Jeesus oli kuin ukkosenjohdatin, joka veti koko tuomion itseensä. Samalla tavalla kuin ukkosenjohdatin vetää äärettömän voimakkaat sähköpurkaukset itseensä – Jeesus veti Jumalan vihan omaan ruumiiseensa ristillä. Hän ei vain kantanut syntejämme, Hänet itse asiassa tehtiin synniksi (2. Kor. 5:21). Hänet tehtiin myös kiroukseksi meidän sijastamme – Hän oli joka suhteessa sijaiskärsijämme. Jeesus oli Vanhan testamentin syntipukin täyttymys. Hän vieläpä otti jokaisen syntisen mukaansa ristille – ja Jumalan mielessä myös sinä, syntinen, kuolit Hänen kanssaan! (Gal. 3:13; 2:20). Tätä sanotaan aivan oikein ”Paavalin evankeliumiksi”.

Maailmassa oleva kirous, kaikkine ahdistuksineen ja tragedioineen, tuli maailmaan ihmisen tottelemattomuuden seurauksena. Se tuli syntiinlankeemuksen myötä. Jumala ei ole vastuussa onnettomuuksista ja pimeyden teoista, joita me teemme. Saatana on se, joka aiheuttaa kärsimyksen maailmassamme. Tässä ajassa koko maailma on edelleen pahan vallassa (1. Joh. 5:18). Tällä hetkellä koko luomakunta huokaa synnytystuskissa odottaen vapautusta (Room. 8:22).

Tuleva vihan päivä
Raamattu ilmoittaa, että Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan (Room. 1:18). Meille kerrotaan, että tulee aika, jolloin Jumala tuomitsee maailman kansakunnat. Tulee aika, jolloin Jumalan vihan maljat vuodatetaan (Ilm. 15:7). Tuo tietty ”vihan päivä” on tulevaisuudessa, ja Hän on luvannut pelastaa seurakuntansa tulevalta tuomion päivältä. Me emme vielä ole tuossa historian ajankohdassa. On elintärkeää, että me uskovina emme tulkitse väärin Jumalan eri armotalouskausia ja aikoja suhteessa ihmiskuntaan. Jumala ei tällä hetkellä vuodata vihanpuuskia ihmisiä kohtaan eikä tuomitse kansakuntia.

Jatkuva synnin harjoittaminen on suoranaista typeryyttä!  Se avaa oven Saatanalle päästä sisälle elämääsi (Room. 6:18). Jos sinä todellakin avaat oven, joudut kärsimään synnin luonnolliset seuraukset, mutta ei Jumalan tuomion tähden. Se on oman typeryytesi ja vastuuttomuutesi seurausta.

Suuresti rakastettu veli ja sisar – Jumala on täysin tyytyväinen Jeesuksen uhriin. Ristin tähden Jumalan armo on tullut tuomion tilalle. Uudestisyntyneenä Jumalan lapsena Kristuksessa sinä olet saanut armon ja laupeuden tuomion sijaan. Älä anna sen järkyttää itseäsi, mitä ympärilläsi tapahtuu.

Nosta pääsi! Ole rohkealla mielellä! Hän, joka on sinut kutsunut, on uskollinen ja ehdottoman luotettava. Säilyköön koko sinun henkesi, sielusi ja ruumiisi nuhteettomana ja varjeltuna meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Muista ennen kaikkea – JUMALA ON HYVÄ JUMALA!