Mitä Raamattu sanoo Jumalan valtakunnan tukemisesta?

Anki Sandvik

Me olemme Jumalan lahjojen ja rikkauksien taloudenhoitajia. Kylväessämme Jumalan valtakunnan työlle toivomme aina luonnollisesti, että varat käytetään parhaalla mahdollisella tavalla. Raamatussa on joitakin periaatteita ja suuntaviivoja, joista muutama tässä:

Anna lahjasi ennen kaikkea Jumalalle, vaikka se kohdistuukin tiettyyn palvelustehtävään, seurakuntaan tai organisaatioon. Matt. 6:20 sanoo, että meidän tulisi “koota aarteita taivaaseen...” Sinun lahjallasi on iankaikkinen arvo, ja lahjasi on Herran edessä kallisarvoinen. Snl. 3:9 lukee, että voimme kunnioittaa Herraa varoillamme. Ne, jotka lahjoituksen saavat, ovat vastuussa Jumalan edessä siitä, miten varat käytetään.
Antaminen liittyy sydämeesi. Matt. 6:21. Kun sydämissämme on Jumalan rakkaus ja hätä, tahdomme nähdä ihmisten pelastuvan, tulevan siunatuiksi ja kasvavan uskossaan. Antamisessa on kyse etuoikeutetusta elämäntyylistä.

Anna Jumalan Hengen ja Jumalan Sanan johdattaa sinua. Älä koskaan anna pakosta tai surkeillen (2. Kor. 9:7). Älä myöskään katso vain ulkoisia olosuhteita kuten esim. määrää, vaan myös laatua. Joskus Jumalan Henki voi johdattaa meitä antamaan sellaiseen työhön, joka ulkonaisesti vaikuttaa pieneltä eikä kanna niin paljon hedelmää. Kyseessä voi esimerkiksi olla pioneeri uudella paikkakunnalla tai pitkäntähtäimen työ, jonka hedelmät näkyvät vasta vuosien kuluttua. Hyvä tunnusmerkki siitä, että jokin Jumalan valtakunnan työ toimii Jumalan näyn mukaan löytyy Paavalin sanoista Fil. 4:12-13, ts. palvelustehtävä on halukas tottelemaan Jumalaa olosuhteista huolimatta.

Kenelle sitten tulisi antaa? Anna kymmenyksesi paikallisseurakunnallesi. Sen lisäksi voit antaa uhreja ja lahjoja lähetystyölle (Saarn. 11:1), Israelille (1. Moos. 12:3) ja köyhille (Snl. 14:31). Siunaa Herran palvelijoita. Työtoveruus taloudellisesti on valtava siunaus sekä antajalle että vastaanottajalle.

Jumala ei tule aiheuttamaan sinulle pettymystä. Hänen periaatteensa kylvämisestä ja niittämisestä toimivat tänäänkin (niin kauan kuin maa pysyy 1. Moos. 8:22 mukaan). Antaessasi Jumalan valtakuntaan elämässäsi säilyy sisääntuleva virta. Jumala tahtoo sinun elävän juuri sellaista jännittävää ja siunattua elämää. Snl. 11:25 sanoo: ”...joka muita virvoittaa, se itse kostuu.” 2. Kor 9:10-11 voimme lukea, että Jumala antaa kylväjälle siemenen (kanava toisille), leivän ruuaksi (omat tarpeesi täyttyvät), ja kaikki tämä saa aikaan kiitosta Jumalalle! •