Mitä Raamattu sanoo kunnioituksesta?

Anki Sandvik 10/2011

Kunnioituksen osoittaminen on yksi keskeinen asia Raamatussa. Jumala on rakkaus, ja agape-rakkaudelle on ominaista kaiken luodun kunnioittaminen. Paholainen puolestaan toimii täysin päinvastaisesti halveksien ja pilkaten.

Kaikilla ihmisillä on tarve kokea kunnioitusta. Jumala itse kohtelee meitä kunnioittaen ja Hän toivoisi meidänkin antavan samojen ominaisuuksien näkyä elämässämme. Jumalan lapsina meillä on Isän luonne, joten meissä jo on kyky osoittaa kunnioitusta.

Jumala kunnioittaa ihmistä monin eri tavoin. Jumala osoittaa kunnioitusta antamalla jokaiselle ihmiselle vapaan tahdon. Pakottaminen ei ole Jumalalle ominaista. Saamme valita, ketä tahdomme seurata, ja miten tahdomme elämäämme elää. Hyvyydessään Hän tahtoo auttaa meitä ja ehdottaa valitsemaan elämän (5. Moos. 30:19). Jumala osoittaa kunnioitusta myös siten, ettei Hän katso henkilöön. Jumala kunnioittaa kaikkia yhtä paljon (Apt. 10:34, Room. 2:11, Ef. 6:9).

Jumala osoittaa kunnioitusta antamalla parhaimpansa, oman Poikansa ja Sanansa. Lupausten uskollinen pitäminen on myös kunnioituksen osoittamista. Hän kunnioittaa myös säätämiään liittoja; veriliittoa ja avioliittoa.

Miten me voimme kunnioittaa Jumalaa ja ihmisiä?
Jumalalle voi osoittaa kunnioitusta monin eri tavoin. Yksi tapa on luottaa Hänen Sanaansa ja olla Hänelle koko sydämestä antautunut. Jesajan kirjassa 29:13 puhutaan siitä, että Jumalaa voi  kunnioittaa huulilla sydämen pysyessä kaukana Jumalasta. Kunnioittaminen tarkoittaa sitä, että annamme Hänelle huomiomme esimerkiksi ylistyksen aikana tai kuunnellen tarkkaavaisesti, mitä Herra tahtoo julistuksen kautta sanoa.

Johanneksen evankeliumista 13:20 voimme lukea, että kunnioitamme Isää, jos vastaanotamme Hänen lähettiläänsä kunnioittaen. Jeesusta ei kunnioitettu hänen kotikaupungissaan (Mark. 6:3-5). Hänet nähtiin vain ihmisenä. Tämän tuloksena ainoastaan harva parantui, vaikka Jumala olisi toivonut kaikkien kokevan parantumisen. 1 Sam. 2:30 lukee, että Jumala kunnioittaa niitä, jotka Häntä kunnioittavat. Kunnioituksemme vaikuttaa siihen, miten paljon Jumala voi tehdä esimerkiksi jumalanpalveluksen aikana.

Matteuksen evankeliumista 8:7 voimme lukea roomalaisesta upseerista, joka kunnioitti Jeesusta. Vaikka tämä mies olikin miehitysjoukon päällystöä, eikä juutalaisista ajateltu niissä piireissä kovin korkeasti, hän silti osoitti Jeesukselle kunnioitusta. Hän ymmärsi, kuka Jeesus oli, minkä tuloksena palvelija parani.

Matteuksen evankeliumissa 10:40-42 lukee, että antaessamme vettä yhdelle ”näistä pienistä”, saamme palkan. Jumala arvostaa meitä osoittaessamme kunnioitusta.  Raamattu kehottaa myös arvostamaan ja kunnioittamaan johtajia (1. Tess. 5:12, 5:17-18, Ef. 6:5-7), vanhempia (Ef. 6:1-3), aviopuolisoa (1. Piet. 3) ja 1. Pietarin kirjeen 2:17 mukaan kaikkia ihmisiä!

Voimme joka päivä osoittaa kunnioitusta elämän eri alueilla. Liikenteessä noudattamalla liikennesääntöjä, kouluissa ja työpaikoilla, naapureillemme, kaupan kassalla ja esimerkiksi olemalla roskaamatta luontoa.

Jumala tahtoo meidän olevan ”astioita jaloa käyttöä varten” (2. Tim. 2:20). Kunnioituksen puute lisääntyy nyky-yhteiskunnassamme. Osoittakaamme siksi maailmalle, kuka Jumala on, rakastamalla ja kunnioittamalla toisiamme! •