Mitä Raamattu sanoo puhtaasta omastatunnosta?

Anki Sandvik

Paavali sanoo Apt. 23:1, että hänellä kaikessa on Jumalan edessä hyvä omatunto, ja Apt. 24:16, että hän aina pyrki siihen, että hänellä olisi hyvä omatunto. Tämä voi tuntua vastakohtaiselta; samanaikaisesti sekä on hyvä omatunto, että pyrkii siihen, että on hyvä omatunto. Hyvä omatunto on mielenkiintoinen ja ajankohtainen asia. Monet uskovat kärsivät syyllisyydestä, mutta kaipaavat saada hyvän omantunnon sekä Jumalan että ihmisten edessä.

Nähdäksemme eron siinä, mitä on omistaa jotakin ja pyrkiä johonkin, meidän on ymmärrettävä, että uskovalla on sekä asema Kristuksessa (Ef. 2:6) että vaellus Kristuksessa (Ef. 2:10, Ef. 5:8). Asemamme Kristuksessa saimme siinä sekunnin murto-osassa, kun sanoimme kyllä Jeesukselle. Tämä asema ei muutu. Kristuksessa olemme vanhurskautetut  ja puhdistetut veressä (Room. 3:22-24)! Monia ihmisiä vaivaa tehdyt teot ja tapahtuneet asiat. Mutta jos Jeesuksen veri on puhdistanut, ne ovat poissa ikuisiksi ajoiksi!! Hyvä esimerkki tästä on Paavali itse – Apt. 22:4 hän mainitsee, miten hän oli sekä vainonnut että tappanut kristittyjä. Seuraavassa luvussa hän puhuu täydellisen hyvästä omastatunnosta. Jeesuksen veri oli puhdistanut hänet täysin. Niille, jotka ovat Kristuksessa,  ei ole tuomiota (Room. 8:1). Aikaisempien tekojen seuraukset voivat tosin olla olemassa. Jos on esimerkiksi tehnyt rikoksen, on todennäköistä, että joutuu kärsimään siitä rangaistuksen. Omatunto voi samanaikaisesti kuitenkin olla täysin puhdas.

Jokaisella uskovalla on myös vaellus Kristuksessa. Tähän vaellukseen voimme vaikuttaa valinnoillamme ja teoillamme. Emme kuitenkaan ole koskaan yksin. Auttaja, Pyhä Henki, on aina läsnä ja halukas auttamaan meitä ajattelemaan oikein, puhumaan oikein ja toimimaan oikein. Juuri tästä vaelluksesta Paavali puhuu sanoessaan pyrkivänsä siihen, että hänellä olisi aina hyvä omatunto sekä Jumalan että ihmisten edessä.  Sana sanoo Ef. 2:10, että olemme luotuja vaeltamaan hyvissä teoissa ja  Ef. 5:10 tutkimaan, mikä on otollista  (rakasta ja hyvää) Herralle.

Vaellus hyvällä omallatunnolla käsittää mm. motiivit; sen miten kohtaamme muita ihmisiä; miten parhaan kykymme mukaan käytämme sitä, mitä olemme saaneet ja että sanomme ei sille, mikä ei Jumalaa mielistä. Jumala on hyvä ja Hän on sekä halukas että innokas osoittamaan meille väärät askeleemme ja auttamaan meitä taas löytämään tien. Jeesuksen ihana veri puhdistaa meidät, ja voimme jatkaa vaellustamme puhtaalla ja hyvällä omallatunnolla!

Jumalan tahto sinulle ja minulle on, että joka päivä saisimme nauttia hyvästä omastatunnosta Kristuksessa ja vaeltaessamme Kristuksen kanssa!