Messiaaninen Lähetyskeskus Dugit

Joulukuu 2012

Tahdomme kiittää kaikkia tukijoitamme rukouksista ja taloudellisesta tuesta näinä koettelevina aikoina. Siunatkoon Herra Sinua ja valistakoon kasvonsa sinulle seisoessasi Israelin valtion ja kansan rinnalla. EKM:n tuen ansiosta saimme jakaa vuoden 2012 aikana evankeliumia ihmisille yli 2 500 kertaa.

Siunausta Messiaassa

Avi Mizrachi